شورِ شیرین

ما که منتـظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان ـ علیه آلاف التحیة و الثناء و عجل الله تعالی فرجه ـ تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته ما کوچکتـر از آن هستیم که بتـوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختنـد یا خواهنـد ساخت، بنا کنیم. اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیـم. مظهر عدل پروردگار امام زمان ـ عـج ـ است و می دانیـم که بزرگترین خصوصیت امام زمان ـ عـج ـ که در دعاها و زیارات و روایات آمده عدالت می باشد." یملأ الله به الارض قسطا و عدلا". ما باید امروز جامعه را جامعه ی عدالت بکنیـم. در بنای یک جامعه عدالت از همه چیـز مهمتـر است.

عدالت به معنای عدم تبعیض در حقوق و حدود و احـکام است. عدالت یعنی کمک به مردم محروم و ضعیف. عدالت یعنی این که برنامه ها و حرکت کلی کشور در جهت تأمیـن زندگی مستضعفان باشد. عدالت به معنای این است که کسانی که در زیر سایه ی سنگین نظام طاغوتی از حقوق خود محروم ماندند به حقوقشان برسنـد. عدالت یعنی این که عده ی خاصی برای خوشان حق ویژه ای قائل نباشنـد. عدالت یعنی اینـکه حقوق انسانی و اجتماعی و عمومی و حدود الهی یکسان بر مردم اجرا شود. اگر جلوی کسانی که با تکیـه و فریب و زور و یا بر اساس کارهای ناصحیـح و مبتنی بر عقل های مادّی و منحرف از معنویت توانستنـد به چیزهایی که حق آنـها نبوده است، دست پیـدا کننـد، گرفتـه شود تا فرصتـی برای ادامه ی کار خود پیـدا نکننـد عدالت تحقق پیـدا کرده است.

( بیانات آیة الله العظمی خامنـه ای ـ حفظه الله ـ در دیدار با مسئولان و اقشار مختلف مردم ـ 1368/12/22 )

حدود یک سال است که سایت خبری ـ تحلیلی سلام فسا راه اندازی شده که دغـدغه اصلی مسئولین محترم آن به بار نشستـن عدالت اجتماعی است. از اینـرو بر خود لازم دانستـه از آنان که در جهت تحقق آرمان های حضرات آل الله ـ علیهم صلوات الله ـ و هم چنین پیشبـرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کننـد تقدیر و تشـکر به عمل آید. امید که نزد خداوند منان مأجـور باشنـد.

  • آسمــان